ನಾಳೆ ಬಂದ್‍ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ

 -  - 


ಬೆಂಗಳೂರು:

ರಾಜ್ಯದಾಧ್ಯಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಂದ್‍ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾ.ರಾ. ಗೋವಿಂದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ಈ ಬಂದ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿದರು

comments icon 0 comments
0 notes
4 views
bookmark icon

Write a comment...

Your email address will not be published. Required fields are marked *