ನುಡಿಮಲ್ಲಿಗೆ

0
6

  “ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಕೆರಳುವರೆ ವಿನಃ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದಿಲ್ಲ.   – ಚಾಣಕ್ಯ  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here