ನುಡಿಮಲ್ಲಿಗೆ

0
9

   ” ಮನಃಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಬೆದರನು” – ಥಾಮಸ್ ಮುಲ್ಲರ್

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here