ನುಡಿಮಲ್ಲಿಗೆ

0
4

  “ಸತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಈ ಲೇಖಕನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಂದೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯದು.” – ಜೋಸೆಫ್ ಆಡಿಸನ್

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here