ನುಡಿಮಲ್ಲಿಗೆ

0
27

 “ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ  ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚಿನದು. – ಲೋಕೋಕ್ತಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here