ಬಿಜೆಪಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಮೊರೆ: ಗುಲಾಂ ನಭಿ ಹೇಳಿಕೆ

 -  - 


ಬೆಂಗಳೂರು:

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡುವಿದಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುಲಾಂ ನಭಿ ಅಜಾದ್  ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ  ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

comments icon 0 comments
0 notes
3 views
bookmark icon

Write a comment...

Your email address will not be published. Required fields are marked *