ವಿಜೇತರನ್ನು ರೆಜಾರ್ಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ

 -  - 


ಬೆಂಗಳೂರು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಏನಾದರೂ ಸರಿ  ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ  ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದವರೂ ಈಗ ವಿಜೇತರನ್ನು   ಬಸ್ ಮೂಲಕ ರೆಜಾರ್ಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

comments icon 0 comments
0 notes
7 views
bookmark icon

Write a comment...

Your email address will not be published. Required fields are marked *