Category

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ

Home » ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ » ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ

1 post

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಧೇಯಕ

 - 

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಧೇಯಕ 2017 #ಕರ್ನಾಟಕ_ಖಾಸಗಿ_ವೈದ್ಯಕೀಯ_ಸಂಸ್ಥೆಗಳ_ವಿಧೇಯಕ_2017 #ಭಾಗ_೧ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಧೇಯಕ 2007 ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. 2007 ರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಸಂ... More »