ತುಮಕೂರು 

           ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬಿ ಎಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂ.ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದ ಮುಂದೆ ಮತಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕರ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಂಕಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಮತಾಂತರ ಯತ್ನವನ್ನು ವಿಫಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here