ಈ ಎಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

0
33

ಪೂನಾ: ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೃತಕ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಕೋ-ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲೆಯು ೀಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ನಿಸ್ತಂತು ಸಾಧನದ ಆಗಿದ್ದು ನೀರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

“ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಜಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಪೂನಾದಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ಸಿಎಸ್ಐಆರ್) ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಿನ್ನಕೊಂಡ ಎಸ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಜಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅವರ ತಂಡ ನೀರಿನ ವಿಭಜನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊದಗಿತ್ತು ಎಂದು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.

“ಜಲಜನಕದ ದಹಿಸುವಿಕೆಯು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಸಾಧನವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಲೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಅರೆವಾಹಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗೋಚರ ಬೆಳಕು ಅರೆವಾಹಕಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

ತಕ್ಷಣವೇ ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ನೀರು ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ – ಸಂಶೋಧಕರು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ನೀರಿನಂತೆಯೇ ಜಲಜನಕವು ಇಂಧನದ ಶುದ್ಧವಾದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here