ನುಡಿಮಲ್ಲಿಗೆ

0
1

 ‘ಅದೃಷ್ಟವೆಂಬುದು ಒಂದು ಸಂತೆ ಇದ್ದಂತೆ, ಬಹುಬೇಗನೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಇಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ’ –  ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here