ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ

ಬೆಂಗಳೂರು:                ಕರ್ನಾಟಕ ಔಷಧ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅದರಂತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫೆಭ್ರೆಕ್ಸ್- 650 (ಪ್ಯಾರಸೆಟಮೋಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಐಪಿ650 ಎಂಜಿ), ವೊಪ್ಲಾಕ್ಸ್ -ಓಜ್ಡ್ (ಓಪ್ಲೋಕ್ಸಾಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ನಿಡಾಜೋಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್), ಪ್ಯಾಂಟಫಾಸ್ಟ್ – ಡಿಎಸ್‍ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ (ಪ್ಯಾಂಟೋಪ್ರಜೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ – ರಿಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೋಮ್‍ ಫೆರಿಡನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಐ.ಪಿ), ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ : ರಾಜ್ಯದ ಬಾರ್ ಆಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ … Continue reading ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ