ನುಡಿಮಲ್ಲಿಗೆ

0
12

  “ಮಿತವ್ಯಯಮ ಹಣಗಳಿಕೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ” –  ಲೋಕೋಕ್ತಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here