ಭಾವ ಸ್ಪಂದನ

0
53
ವಸಂತದ ಚಿಗುರಿನಲ್ಲಿ
   ಮನ ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಲಿ 
   ಚೈತ್ರದ ಗಾನದಲ್ಲಿ 
   ತನು ಹಿಗ್ಗಿ,ಹಿಗ್ಗಿ ನಲಿಯಲಿ |
   ಹೊಸತನದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ
   ನನಸಿನ ಆಶಯವಿರಲಿ
   ಭೂ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ 
   ರಸ ಬೀಜ ಮೊಳೆಯಲಿ  |
   ಮಾಮರದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ
   ಸಮ ಜೀವ ಚಿಗುರಲಿ 
   ಬೇವಿನ ಎಸಳುಗಳಲ್ಲಿ
   ನವ ಚೇತನ ಚಿಮ್ಮಲಿ  |
Related image
   ಬಾಗಿಲತೋರಣದಲ್ಲಿ
   ಹಸಿರುಟ್ಟು ನಲಿಯಲಿ 
   ಅಂಗಳದ ರಂಗೋಲಿ 
   ಕೈ ಬಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿ  |
   ಹೋಳಿಗೆಯ ಊರಣದಲ್ಲಿ
   ಹದವಾದ ಸಿಹಿ ಇರಲಿ
   ಬದಲಾದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ
   ಹಸನಾದ ಉರುಪಿರಲಿ  |
   ಕಣ್ಣಕಾಂತಿ ಹೊಳಪಿನಲ್ಲಿ
   ಚಿರ ಚೈತನ್ಯ ಬೆಳಗಲಿ
   ಮಣ್ಣ ಕಣ,ಕಣದಲ್ಲಿ 
   ಗೋದೂಳಿ ಬಣ್ಣ ಚಿಮ್ಮಲ |
   ನೆನ್ನೆಯ ಹಣತೆಯಲ್ಲಿ 
   ಇಂದಿನ ಬೆಳಕಿರಲಿ   
   ನಾಳಿನ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ 
   ನಂದಾ ದೀಪವಾಗಲಿ  |
   ವಿ ಶ್ವವ್ಯಾಪಕ 
   ಕಾ ರಣ ಕರ್ತನ 
   ರಿ ಂಗಣದ ಅಂಕಣದ
   ಸಧ್ಬಾವದ ದಿನಗಳನ್ನು
   ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹರುಷದಿ 
   ಮನದುಂಬಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿ ||

          – ವೆನ್ನಲಕೃಷ್ಣ, ತುಮಕೂರು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here